Bakım ve Onarım

Asansörler; dikey taşıma amaçlı olarak kullanılan, mekanik ve elektrik aksamlarının birlikte bulunduğu sistemlerdir. Kullanıldığı binaya bağlı olarak çalışma yükseklikleri zaman zaman oldukça fazla olabilmekte ve bu durumlarda can emniyeti açısından çok daha fazla emniyetli çalışma koşullarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Asansörler teknik gereklilikleri karşılanır bir anlayışla imal ve kontrol edilmediği zaman birer ölüm makinesine dönüşebilirler. Özellikle Bina Yöneticilerinin veya sorumlularının, kendilerinin ve yakınlarının da bu asansörleri kullandığını, oluşabilecek kazalarda yasal sorumlulukları bulunduğunu belirtmekte yarar var. Sorumlu ve insan hayatına önem veren herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması gerekmektedir.

Bakım; bir sistemdeki teknik elemanların yapısının olması gerektiği durumun korunması,yeniden kazandırılıması ve mevcut durumun belirlenip, değerlendirilmesi için gerekli önlemler topluluğu olarak tarif edilir. Asansör tesisleri, insan hayatı ve mal güvenliği bakımından diğer makina sistemlerinden daha yüksek emniyet ve güvenilirliğe sahip olmalıdır. Uygulanacak planlı ve sistematik bir bakım yöntemiyle asansörden beklenen kesintisiz ve güvenilir çalışma süresi uzatılıp, tamire ihtiyaç azaltılabilir.

Bakım, genel olarak sadece hasar oluştuğu zaman alınan tedbirler topluluğu olmayıp, donanımın performansını, güvenirliliğini, düzenli ve verimli, arızayı önleyecek şekilde emniyetli çalıştırarak en üst düzeyde tutmak ve işletme kayıplarını en aza indirmektir.

Asansörlere uygulanan bakımın amacı, donanımın performansını, güvenirliliğini sağlamaktır. Ayrıca tesisi düzenli ve verimli, arızayı önleyecek düzeyde emniyetli olarak çalıştırılacak en üst düzeyde tutmak ve işletme kayıplarını en aza indirmek de bakımın amaçlarındandır. Bunun için uygulanması gereken bakım yöntemleri şunlardır;

Ø Koruyucu ve Planlı Bakım: Donanım ve elemanların çalışmalarını yeterli ve uygun bir şekilde sürdürülmesi için düzenlenen bakım.

Ø Arızadan Kaynaklanan Bakım: Donanım ve elemanların yeniden eski çalışma koşullarına dönmesini sağlayan bakım.

Ø Değiştirme: Donanım ve elemanlar aşındığında veya daha fazla güvenli ve uygun çalışma kabiliyetini yitirdiğinde uygulanan bakım.

Ø Dinamik Bakım: Donanımın uzaktan izlenme ve bilgilerin bilgisayar tarafından sürekli değerlendirildiği bakım.
Kullanılan makina ve donanımların kalitesi çok çeşitlilik gösteren ve değişik güvenirlilik seviyelerine sahip olan asansörler, tüm sistemle ve tek tek elemanlarla belirlenir.

Kritik parçaların muayenesi, tesisin güvenirliliğinin artmasıyla doğrudan ilgilidir. Muayene, parçaların değiştirilmesi ve ileride olası arızların giderilmesini sağlar ve normal olarak bütün bakım programları süresince uygulanır.

Gözle ve elle yapılan muayenelerin önemlileri şunlardır:

 • Halatlarda kopuk tellerin var olup, olmadığının kontrolü ve aşınıp aşınmadığına bakılmalıdır.
 • Tahrik kasnağı yivinde aşınma kontrol edilmelidir.
 • Ray pabuçları kontrol edilmelidir.
 • Asansör kablosunun dış muhafazasında çatlak olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır.
 • Makine grubunda dişli ve yataklarda aşınma olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Yaylı ve hidrolik tamponların çalışıp, çalışmadığı kontrol edilip, ayarlanmalıdır.
 • Somun ve cıvataların gevşeyip gevşemediğine bakılmalıdır.
 • Kat ayarlarının verilen sınırlarda olup olmadığına bakılmalıdır.
 • Kabin kat ayarları ve durak kapı açılmaları kontrol edilmelidir.
 • Frenleme elemanlarından birinin görev yapmaması ile diğer elemanların kabini durdurmadığı fren konstüksiyonlarında mekanik frenler kontrol edilmelidir.

Bakım personeli nitelikli olmalı

Asansör tesislerinde yapılacak olan rutin temizleme, yağlama ve ayarlama, aşınmayı önemli ölçüde azalttığı gibi arızayı da önlemektedir. Ancak bütün bunlar arızanın meydana gelmesini önlemez. Asansörün yağlanması gerekli kısım ve parçaların imalatçı firmanın tavsiyelerine göre ve önerdiği koruyucu yağ ile yapılmalıdır.

Yağlanması ve temizlenmesi gereken elemanlar şunlardır:

 • Askı halatları, belirtilen şekilde yağlanmalı ve birkaç kez kabin durdurulup, çalıştırılmalıdır. Bu halde kayma olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Kılavuz raylar yılda en az bir kez tamamen temizlenip, yağlanmalıdır.
 • Hidrolik tamponlar, belirlenen aralıklarla kontrol edilmeli, hidrolik yağının istenen düzeyde tutulmalıdır.
 • Kumanda anahtarları ve röleler, temizlenmeli ve belirtilen yerleri yağlanmalıdır.
 • Emniyet halatları aksi belirtilmedikçe yağlanmamalıdır.
 • Emniyet tertibatlarının hareket eden parçaları temizlenmeli ve belli aralıklarla yağlanmalıdır.

Asansör tesisinin temizlenmesi ve temiz tutulması gereken kısımları ise şunlardır:

Ø Asansör boşluğu, temiz tutulmalı, kuyu kesinlikle depo olarak kullanılmamalıdır. Alt boşlukta su toplanmışsa tahliye edilip, yalıtım sağlanmalıdır.

Ø Makina dairesi, temiz tutulmalı ve yağlı olmamalıdır. Burada bakım malzemesi haricinde başka malzemeler bulunmamalıdır.

Ø Kabin üst yüzeyi, temiz olmalı ve tehlike kapağı ile havalandırma sistemi kontrol edilmelidir. Kabin üstünde herhangi bir malzeme bulunmamalıdır.

Ø Asansörün genel kısımları uygun boya ile boyanmalıdır. Boyalar asansörün çalışan kısımlarına zarar vermemelidir.

Asansörlere uygulanan koruyucu bakım, periyodik muayene işlemleriyle asansörlerin sürekli çalışabilirliğini üst düzeyde tutulmasını ve güvenirlilik seviyesinin korunmasını sağlamaktadır. Asansör tesislerinin bakımında Asansör Yönetmeliğinde berlitilen nitelikte bakım personeli yer almalı ve her asansör tesis için düzenli bir bakım defteri ile bakım raporları tanzim edilmelidir. Asansörlerin güvenilirliğinin sürekli olması ancak periyodik olarak yapılacak koruyucu bakım ile sağlanabilir.

Zeybek Asansör olarak tesisini tamamladığımız asansörlerin bakım ve arıza hizmetini vermekteyiz.Montaj işlemini tamamladığımız asansörlerin bakımlarını ZEYBEK ASANSÖR olarak bizler yaptığımız takdirde;montaj sonrası 2 YIL garanti hizmetini de verdiğimizi bilmenizi isteriz…

Sizlerde asansörünüze ZEYBEK Asansör güvencesiyle bakım yaptırmak isterseniz; öncelikle teknik personelimiz tarafından tesisinizin incelenmesi gerekir.

Bu inceleme sonrası sizlere asansörünüzle ilgili yapılması gerekenler bir teklif halinde sunulur…Kabul etmeniz durumunda asansör bakım sürecine dahil edilir…

Modernizasyon ve bakım esnasında da kullandığımız parçalar 2 YIL garantilidir.

Eğer asansörünüzün tam kapasitede çalışmasını istiyorsanız ; sizleri Zeybek Asansör’ün konforlu yaşamına bekliyoruz…