Asansör Denetim Firmasının Raporu sonucu belirlenen uygunsuzluklar; ZEYBEK ASANSÖR tarafından tamamlanır, siz ve aileniz YEŞİL ETİKETLİ olarak HİÇ BİR RİSK taşımadan gönül rahatlığıyla asansörünüzü kullanabilirsiniz.

Yıllık Periyodik Asansör Muayene Etiketleri

KIRMIZI ETİKET 

Asansörün Kullanılması Can ve Mal Güvenliği Açısından Yüksek Risk Taşımaktadır.

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği güvensiz asansörlere iliştirilen etikettir.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün 30 gün süre içinde tespit edilen uygunsuzlukları giderilmez ise kullanım dışı bırakılması amacıyla bağlı bulunduğunuz belediyeye bildirilir ve asansörünüz mühürlenerek kullanıma kapatılır.
Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan güvensiz asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren otuz gün sonra yapılır.
Takip kontrolünde mümkün olduğunca, söz konusu asansörün yıllık kontrolünü gerçekleştiren uzman kontrol mühendisinin görevlendirilmesi sağlanır.

SARI ETİKET 

Asansörün Kullanılması Can ve Mal Güvenliği Açısından Kabul Edilebilir Seviyede Risk Taşımaktadır.

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.

Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren 60 gün sonra yapılır.

MAVİ ETİKET 

Asansörün Kullanılması Can ve Mal Güvenliği Açısından Hafif Risk Taşımaktadır.

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.

Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan hafif kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren on iki ay sonra yapılır.

YEŞİL ETİKET 

Asansörün Kullanılması Can ve Mal Güvenliği Açısından Hiçbir Risk Taşımamaktadır.

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hiçbir risk taşımayan uygun asansörlere iliştirilen etikettir.

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ için tıklayınız…